Przejdź do treści

Nasza oferta

Oferta dla dzieci i młodzieży

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna ma na celu wstępne rozpoznanie problemu, zapoznanie się rodziny z psychoterapeutą, a następnie wstępne ustalenie trudności i dalszych kroków. Konsultacja psychologiczna zazwyczaj trwa trzy spotkania, na pierwszym następuje zebranie wywiadu z rodzicami dziecka/nastolatka, a na kolejnych zapoznanie się oraz zebranie informacji od dziecka/nastolatka. Następnie wspólnie podejmujemy decyzję o tym czy chcemy dalej razem pracować oraz czy jest taka potrzeba.

Psychoterapia indywidualna

Podjęcie psychoterapii z dzieckiem/nastolatkiem zawsze następuje po uprzednim otrzymaniu zgody osoby z którą mamy pracować oraz zależą od wieku rozwojowego oraz możliwości poznawczych dziecka/nastolatka. Psychoterapia z dzieckiem/nastolatkiem dość często przybiera postać zabaw, rozmów czy uczenia się różnych metod radzenia sobie z trudnościami. Dość często uzupełniona jest spotkaniami z rodzicami zawierającymi elementy psychoedukacyjne o tym, jak rodzice mają sobie radzić z własnymi trudnościami w kontekście relacji z dzieckiem.

Diagnostyka psychologiczna

Pogłębioną diagnostyka psychologiczna zawiera w sobie zebranie wstępnego wywiadu psychologicznego, na podstawie którego planowane są kolejne kroki diagnostyczne: wybranie i przeprowadzenie konkretnych metod i testów psychologicznych. Pogłębiona diagnostyka psychologiczna trwa zazwyczaj 1-3 spotkania w zależności od trudności, a jej wynikiem jest pisemna opinia psychologiczna zawierająca opis funkcjonowania badanej osoby.

 

 

Poradnictwo rodzicielskie

Wychowanie dziecka czasami stawia rodzica pod ścianą. Poradnictwo rodzicielskie ma za zadanie obudzić wewnętrzne zasoby rodzica do radzenia sobie z trudnościami w byciu rodzicem. Często przybiera ono formę psychoedukacji lub też wsparcia w codziennych trudnościach.

 

 

Oferta dla osób dorosłych

Konsultacja psychologiczna

Konsultacja psychologiczna ma na celu wstępne rozpoznanie problemu, a następnie wstępne ustalenie trudności i dalszych kroków. Konsultacja psychologiczna zazwyczaj trwa trzy spotkania, na pierwszym następuje zebranie wywiadu, a na kolejnych nawiązanie wspólnej, obustronnej relacji. Następnie wspólnie podejmujemy decyzję o tym czy chcemy dalej razem pracować oraz czy jest taka potrzeba.

Psychoterapia indywidualna

Warunki pracy, częstotliwość spotkań, a także długość terapii zależy od wielu czynników, ale głównie od postawionego rozpoznania, tj. widocznie doświadczalnych trudności osoby zgłaszającej się. Wobec tego, według ogólnych wytycznych ustalany jest indywidualny program terapeutyczny mający na celu redukcję objawów oraz naukę metod radzenia sobie z trudnościami.

 

 

Diagnoza i opiniowanie osób transpłciowych od 12 r.ż.

Diagnoza osób transpłciowych opiera się na pogłębionej diagnostyce psychologicznej oraz psychoseksuologicznej. Prowadzona jest w ramach zespołu specjalistów: psycholog i psychoseksuolog, a celem jej jest poznanie ogólnego funkcjonowania psychologicznego osoby badanej, jej mocnych i słabych stron, a także gotowości do podjęcia m.in. procesu terapii hormonalnej, sądowego uzgodnienia płci, korekty płci. Diagnoza rozłożona jest w czasie i trwa zazwyczaj ok. 10 spotkań.