mgr Małgorzata Kunicka

Jestem psychologiem, oligofrenopedagogiem oraz terapeutą wczesnego wspomagania rozwoju. Specjalizuje się w pracy z dziećmi, młodzieżą oraz rodzicami. Aktualnie jestem w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo – behawioralnej w Szkole Psychoterapii Crescentia, akredytowanej przez Polskie Towarzystwo Terapii Poznawczo – Behawioralnej. Szkolenie dostarcza mi niezwykle cennych narzędzi oraz wiedzy do pracy z pacjentem. Doświadczenie zawodowe zdobywałam pracując jako psycholog m.in w przedszkolu, placówce opiekuńczo – wychowawczej, szkole podstawowej i gimnazjum. Obecnie nadal pracuję w szkole podstawowej, gdzie udzielam pomocy psychologicznej, w tym prowadzę szeroko pojęte oddziaływania w ramach tej pomocy. Wspieram zarówno dzieci i młodzież, jak i rodziców oraz nauczycieli. W swojej pracy wykorzystuję techniki poznawczo – behawioralne, modyfikując je tak, aby były dostosowane do możliwości i potrzeb dziecka. Systematycznie doskonalę swoje umiejętności terapeutyczne uczestnicząc w warsztatach i szkoleniach. Przyjmuję dzieci, młodzież, a także młodych dorosłych doświadczających zaburzeń psychicznych oraz rozwojowych, takich jak: zaburzenia lękowe, depresyjne, obsesyjno – kompulsyjne, choroba tikowa i inne.