Przejdź do treści

mgr Jakub Pawlewicz

Jestem psychologiem, pedagogiem, psychoseksuologiem, w trakcie czteroletniego szkolenia w zakresie psychoterapii poznawczo-behawioralnej, specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończyłem szkolenie z zakresu psychotraumatologii, posiadam uprawnienia socjoterapeuty  oraz oligofrenopedagoga.

Na co dzień oprócz pracy w Centrum Psychoterapii Przystań Zmian, jestem kierownikiem Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC”, gdzie koordynuje pracę Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży, pracę  Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży.

W mojej pracy stosuję metody psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR). Wiem, że udział w procesie psychoterapii to niejednokrotnie wyzwanie które warto podjąć, staram się więc przekonywać, że nie ma rzeczy niemożliwych, a czasami wystarczy postawić małe kroki, by być bliżej zmianom. 

W ramach Centrum pracuję głównie z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami. Moi pacjenci doświadczają zazwyczaj trudności związanych z zaburzeniami afektywnymi (m.in. depresja), lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD), traumami, czy doświadczaniem trudności związanych z niezgodnością płciową. 

Staram się, by moja praca na co dzień nie odbiegała od kodeksów etycznych zawodu psychologa oraz psychoterapeuty, Jestem członkiem kilku towarzystw terapeutycznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuję u certyfikowanych superwizorów z wcześniej wymienionych towarzystw.

Jakub Pawlewicz – ZnanyLekarz.pl

Ukończone studia – kwalifikacje główne:

 • Psychologia, spec. wspomaganie rozwoju, USWPS
 • Pedagogika, spec. resocjalizacja, UKW
 • Seksuologia praktyczna, USWPS
 • Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Crescentia – w trakcie
 • Specjalizacja z psychologii klinicznej, UG – w trakcie
 • Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, KCP
 • Psychotraumatologia Praktyczna, FPCP
 • Oligofrenopedagogika, TWP

Ukończone kursy, szkolenia:

Szkolenia EMDR i z zakresu terapii traumy:

 • „Szkolenie podstawowe EMDR, level 1”, Fundacja VitaMelius
 • „Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą – Poziom 1”, Italianissima
 • „Zastosowanie EMDR w pracy z dziećmi i młodzieżą – Poziom 2”, Italianissima
 • „Working with children escaping from war with EMDR”, EMDR Europe
 • „Wstyd: od Kopciuszka wśród emocji do myśli przewodniej pracy z traumą z zastosowaniem EMDR”, Italianissima
 • „Dziecko z zaburzoną więzią i traumą nadużyć”, Pro Familia
 • „Praca z dzieckiem po traumie umieszczonym w rodzinie zastępczej”, Pracownia Pomocy Psychologicznej Ośrodek Szkoleniowy
 • „Zabawy bez obawy – jak pomóc dziecku, które przeżyło traumę?”, Instytut Pomocy Profesjonalnej
 • „Praca z dziećmi z zaburzeniami przywiązania”, ETOH
 • „Wpływ traumy wczesnorozwojowej na funkcjonowanie dziecka”, ETOH
 • „Praca psychoterapeutyczna z dzieckiem po traumie w ujęciu poznawczo-behawioralnym”, Psychotesto

Szkolenia DBT:

 • „Szkolenie dla liderów programu Family Connections”, PTDBT
 • „Wprowadzenie do terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)”, PTDBT
 • „Trening umiejętności terapii dialektyczno-behawioralnej (DBT)”, PTDBT
 • „Dialektyczna terapia behawioralna w pracy z młodzieżą (DBT-A)”, Pracownia CBT
 • „Letnia szkoła DBT”, Centrum Zdrowia Psychicznego HarmonJa

Szkolenia psychoseksuologiczne:

 • „Kurs Edukatorów Seksualnych”, Bliżej Siebie
 • „BDSM/king w gabinecie psychoterapeutycznym”, Ośrodek Terapii i Rozwoju „Dobrze, że jesteś” 
 • „Transpłciowości i nieblnarność u dzieci i młodzieży”, Centrum Terapii Haak
 • „Transpłciowości i nieblnarność u dorosłych”, Centrum Terapii Haak
 • „Opiniowanie na rzecz sądowego uzgodnienia płci”, Centrum Terapii Haak
 • „Zaburzenia seksualne u mężczyzn”, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • „Zaburzenia seksualne u kobiet”, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • „Leczenie zaburzeń seksualnych”, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • „Nowe zjawiska w seksuologii”, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • „Najnowsza perspektywa problemów i zaburzeń seksualnych”, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • „Endokrynne aspekty zaburzeń płodności i dysfunkcji seksualnych”, Centrum Medycznego Kształcenia Podyplomowego
 • „Jak profesjonalnie pomagać osobom aseksualnym”, Asfera
 • „Praca z osobą niebinarną. Szkolenie dla praktyków psychoterapeutów, seksuologów, lekarzy. Soc 8 WPATH”, SyntezaLab
 • „Wywiad i konceptualizacja seksuologiczną w ujęciu poznawczo-behawioralnym”, Psychotesto
 • „Seksualność nastolatków – podstawy pracy terapeutycznej w ujęciu poznawczo-behawioralnym”, Psychotesto
 • „Problemowe zachowania seksualne w dzieciństwie”, TherapyTools
 • „Pomoc psychologiczna i psychoterapia osób z dysforią płci”, Terappo

Szkolenia diagnostyczne:

 • „Stosowanie 4-cyfrowego Kwestionariusza Diagnostycznego FASD w praktycznej, ilościowej diagnostyce zaburzeń ze Spektrum Poalkoholowych Wrodzonych Zaburzeń Rozwojowych w zespołach interdyscyplinarnych”, Ośrodek FASTRYGA
 • „Narzędzie M-CHAT-R/F – praktyczne zastosowanie w monitorowaniu rozwoju”, SYNAPSIS
 • Uprawnienia diagnostyczne: Bateria-GIM i 16plus; Skala Inteligencji Stanford-Binet 5; Bateria PU1; Bateria-5/6R; Bateria-7/9 i 10/12, PTPiP
 • The Columbia- Suicide Severity Rating Scale, Columbia University

Szkolenia z terapii dzieci:

 • „Praca z zachowaniami autoagresywnymi, myślami oraz tendencjami samobójczymi u dzieci i młodzieży”, Poza Schematami
 • „Jak wspierać dzieci w terapii poprzez zabawę, gdy doświadczają rozwodu – zasoby, zabawy, narzędzia”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Self-compassion w praktyce terapeutycznej z dziećmi”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Praca z ciałem i techniki terapii zabawą w obniżaniu napięcia i regulacji wysoko wrażliwych dzieci”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Techniki relaksacji dzieci i młodzieży”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Terapia zabawą i narzędzia pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Praca terapeutyczna z dzieckiem i rodziną w sytuacji rozwodu”, Pracownia Psychologii i Psychoprofilaktyki
 • „Wprowadzenie do pracy terapeutycznej z dziećmi i młodzieżą w nurcie poznawczym”, TherapyTools
 • „Kreatywne interwencje poznawczo-behawioralne w terapii zaburzeń lękowych u dzieci i młodzieży”, TherapyTools
 • „Terapia mutyzmu selektywnego w podejściu poznawczo-behawioralnym”, TherapyTools
 • „Samouszkodzenia – jak pracować z młodym człowiekiem i jego otoczeniem?”, TherapyTools
 • „Interwencje poznawczo-behawioralne w pracy z dzieckiem/nastolatkiem z ADHD”, TherapyTools
 • „Myśli samobójcze u młodzieży – wsparcie i terapia w nurcie poznawczo-behawioralnym”, Psychotesto
 • „Zachowania autodestrukcyjne u dzieci i młodzieży”, WIP
 • „Stosowana analiza zachowania w pracy w zakresie zaburzeń wypróżniania”, CDiTZR
 • „Tiki – diagnoza i terapia”, Poza Schematami
 • „Praca z nastolatkami z niską samooceną”, Poza Schematami
 • „Zaburzenia depresyjne i CHAD u dzieci i młodzieży”, Poza Schematami
 • „Terapia dziecka z mutyzmem wybiórczym, Etap I i II”, Centrum Terapii Mutyzmu, Nieśmiałości i Lęku
 • „Pomoc Psychologiczna dzieciom z rodzin z problemem alkoholowym”, PARPA
 • „Terapia behawioralna trudnych zachowań u dzieci (do 10-12 roku życia)”, Crescentia
 • „Zaburzenia jedzenia u dzieci”, CTZO
 • „Wykorzystanie bajki i relaksacji w pracy z dzieckiem”, SET
 • „Jak wspierać dziecko w radzeniu sobie ze złością”, SET

Terapia schematów:

 • „Terapia schematów”, SENSICA
 • „Good Enough Parenting. Professional Training (Facilitator Level)”, Louis Counseling & Training Services Pet Ltd 

Szkolenia inne:

 • „Diagnoza i terapia uzależnień behawioralnych”, TPIPU, WOTUIW
 • „Szkolenie dla realizatorów szkolnych programów edukacyjnych w zakresie profilaktyki uzależnień”, PTZN
 • „Kurs dla kandydatów na wychowawców wypoczynku”, Quercus
 • „Wczesne wykrywanie zaburzeń psychicznych”, IPIN
 • „Tik? Tak? Kształtowanie właściwych postaw wobec osób z zespołem Tourette’a”, PSST
 • „Dna-V – Zastosowanie modelu elastyczności psychologicznej oraz psychologii pozytywnej w pracy z dziećmi i nastolatkami”, ACBC Polska
 • „Studium przeciwdziałania przemocy w rodzinie”, Niebieska Linia
 • „Przygotowanie do zawodu profilaktyka uzależnień”, PROFNET
 • „Wolontariat – dobry krok!”, MONAR
 • „Żałoba w systemie rodzinnym”, TRR
 • „Teatr Plus Minus”, WOAK
 • „Teatr jako plac zabaw”, WOAK
 • „Profilaktyka używania substancji psychoaktywnych wśród młodzieży (alkohol, tytoń, narkotyki), CDN TWP
 • „ABC origami”, TWP
 • „Szkolenie z zakresu udzielania pierwszej pomocy”, ADIUTOR
 • „Trening interpersonalny”, Terapeutica