E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Jak objawia się ADHD u dorosłych?

ADHD (zespół nadpobudliwości psychoruchowej) charakteryzuje się głównie nadmierną aktywnością, doświadczaniem częstego uczucia niepokoju, niezdolnością do skupienia uwagi na dłuższy czas, trudnościami w kończeniu skomplikowanych zadań, wywiązywaniem się z obowiązków, zapominaniem o ważnych sprawach (tzw. roztargnieniem), trudnością z czekaniem na swoją kolej, podejmowaniem decyzji pod wpływem chwili czy też trudnościami w regulacji emocji, w tym tendencjami do wybuchania złością.

Jak wygląda diagnostyka?

Diagnostyka ADHD opiera się na zebraniu wywiadu diagnostycznego przez psychologa dotyczącego funkcjonowania aktualnie i na wcześniejszych etapach życia. Psycholog zapozna się także z dotychczasową historią leczenia. Następnie przeprowadzona jest diagnostyka psychologiczna przy wykorzystaniu baterii testów (diagnostyka różnicowa innych zaburzeń i osobowości, diagnostyka neuropsychologiczna). Po przeprowadzonej diagnostyce następuje omówienie całego procesu diagnostycznego, a także na prośbę osoby badanej wystawiona opinia z badania.
Rozpoznanie lub wykluczenie ADHD u konkretnej osoby opiera się przede wszystkim na wynikach obiektywnych testów, co czyni stawiane przez nas diagnozy rzetelnymi.

Co po otrzymaniu diagnozy?
Po pełnym omówieniu diagnozy, można udać się z opinią psychologiczną do prowadzącego lekarza psychiatry celem rozpoczęcia farmakoterapii lub też można rozpocząć oddziaływania psychoedukacyjne lub psychoterapeutyczne, celem zmniejszenia natężenia objawów ADHD lub też poprawy ogólnego funkcjonowania psychologicznego.

Warunki organizacyjne i koszt diagnostyki:
Diagnostyka trwa zazwyczaj do 5 spotkań.
Koszt diagnostyki wraz z pisemną
opinią wynosi 1200 zł.

 

Pełna informacja: Diagnostyka ADHD