E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Kwalifikacje

Wykształcenie akademickie, szkolenia długoterminowe

Psychologia, specjalność wspomaganie rozwoju, studia magisterskie, Uniwersytet Humiastyczno-Społeczny SWPS w Sopocie

Pedagogika, spec. resocjalizacja, studia licencjackie oraz magisterskie, Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy

Szkoła Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Szkoła Psychoterapii Crescentia w Toruniu – w trakcie

Szkolenie specjalizacyjne z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży, Uniwersytet Gdański – w trakcie

Seksuologia praktyczna, studia podyplomowe, Uniwersytet Humiastyczno-Społeczny SWPS w Poznaniu – w trakcie

Studium Socjoterapii i Psychoterapii Młodzieży, Krakowskie Centrum Psychodynamiczne

Psychotraumatologia Praktyczna, szkolenie podyplomowe, Fundacja Pomorskie Centrum Psychotraumatologii w Gdańsku

Oligofrenopedagogika, kurs kwalifikacyjny, Towarzystwo Wiedzy Powszechnej w Bydgoszczy

Wybrane kursy i szkolenia

kurs

Członkostwo w stowarzyszeniach i towarzystwach

Należę do Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Swoją pracę psychoterapeutyczną poddaję regularnej superwizji u superwizorów w/w towarzystw.