E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Diagnostyka psychologiczna
Oferujemy diagnostykę psychologiczną wokół rozeznania trudności osoby zgłaszającej się i dalszego pokierowania poprzez wystawienie zaleceń. Diagnostyka zazwyczaj obejmuje 2-3 spotkania z psychologiem oraz spotkanie omawiające wyniki badań. Pogłębiona diagnostyka może służyć nazwaniu problemu, być przydatna informacją dla lekarza prowadzącego, a także jest opisem funkcjonowania psychologicznego danej osoby.

Oferujemy:

 • diagnostykę osobowości osób dorosłych,
 • diagnostykę rozwoju poznawczego, w tym diagnozę neuropsychologiczną,
 • diagnostykę ADHD dzieci i młodzieży
 • diagnostykę ADHD dorosłych,
 • diagnostykę spektrum autyzmu u dzieci i młodzieży.

Dobór metod psychologicznych w procesie diagnozy zależy od dostarczonej dokumentacji medycznej, psychologicznej i innej oraz od aktualnych wytycznych towarzystw psychologicznych względem procesu diagnozy.

Wsparcie psychologiczne
Oferujemy pomoc dla osób doświadczających krótkotrwałych kryzysów lub pragnących rozeznać się i przyjrzeć doświadczanym przez siebie trudnościom. Wsparcie psychologiczne kierowane jest również do osób po stracie lub w trakcie przeżywania choroby. Wsparcie psychologiczne może być realizowane krótkoterminowo lub doraźnie w zależności od ustalonego obszaru problemowego z psychologiem.
Psychoterapia
Oferujemy krótko- oraz długoterminową psychoterapię dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, zarówno w zakresie trudności rozwojowych, emocjonalnych, zaburzeń nastroju, zaburzeń lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsyjnych oraz zaburzeń osobowości. Do każdej osoby podchodzimy indywidualnie i ustalamy z nią poszczególne etapy procesu psychoterapii.

Nasz zespół pracuje głównie w nurcie poznawczo-behawioralnym, opierającym się na modyfikacji utartych sposobów myślenia oraz niekonstruktywnych zachowań.

Większość naszych psychoterapeutów łączy w pracy elementy tzw. 3-fali poznawczo-behawioralnej, w tym terapię schematów, terapię dialektyczne-behawioralną, minfulness, ACT, etc.

W sytuacji psychoterapii dzieci i młodzieży, pierwsza wizyta jest zawsze z samym rodzicem (opiekunem prawnym), a następnie z dzieckiem, po czym zostaje ustalony plan terapeutyczny.

Spotkania psychoterapeutyczne dzieci zostają również uzupełniane o spotkania z rodzicami, zawierającymi elementy psychoedukacji na temat tego, jak rodzice mogą sobie radzić z własnymi trudnościami w kontekście relacji z dzieckiem lub przeżywanych przez niego trudności.

Konsultacja psychoseksuologiczna
Oferujemy konsultacje seksuologiczne dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych doświadczających trudności w obszarze seksualności.

Obszary trudności wokół koncentruje się praca psychoseksuologiczna, mogą dotyczyć:

 • dolegliwości bólowych doświadczanych w trakcie współżycia
 • trudności ze współżyciem
 • zaburzeń erekcji oraz przedwczesnego wytrysku
 • trudności z uzyskaniem satysfakcji seksualnej
 • rozeznania tematu własnej seksualności
 • rozbieżności wokół potrzeb seksualnych partnerów.

W pracy kierujemy się podejściem pozytywnej seksualności, dotyczącym eksperymentowania, nieoceniania i doświadczania przyjemności w obszarach seksualnych.

Psychoterapia uzależnień
Oferujemy psychoterapię dotyczącą wprowadzania zmian u osób uzależnionych. Obszary naszej pracy dotyczą:

 • nadużywania alkoholu
 • nadużywania środków psychoaktywnych
 • kompulsywnych zachowań seksualnych
 • trudności związanych z hazardem
 • trudności związanych z nadmiernym przepracowywaniem (pot. pracoholizmem).
Opiniowanie osób transpłciowych
Oferujemy opiniowanie psychoseksuologiczne w zakresie doświadczania dysforii płci dla osób od 15 r.ż. Opinia psychoseksuologiczna może być przedstawiona lekarzowi prowadzącemu celem poprowadzenia hormonoterapii lub też w procesie sądowej zmiany oznaczenia płci.
Diagnostyka psychologiczna ADHD
Oferujemy kompleksową diagnostykę ADHD dzieci, młodzieży, jak i dorosłych przeprowadzoną wywstandaryzowanymi narzędziami psychologicznymi. [więcej informacji]
Trening funkcji poznawczych
Oferujemy spotkania mające na celu poprawę funkcjonowania pamięci, koncentracji, zwłaszcza u osób ze zdiagnozowanymi trudnościami w funkcjonowaniu poznawczym.