E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Po raz już kolejny zapraszamy na udział w szkoleniu dotyczącym samouszkodzeń u dzieci i młodzieży. Ostatnia edycja szkolenia spotkała się z dużym uznaniem wśród uczestników.
Charakter i zakres warsztatu:
Warsztat porusza zagadnienia dotyczące pracy poznawczo-behawioralnej z samouszkodzeniami u dzieci i młodzieży. Porusza zarówno procedury z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, jak również terapii dialektyczno-behawioralnej.
Podczas warsztatu uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie:
  • rozumienia zachowań autoagresywnych i samouszkodzeń u dzieci i młodzieży,
  • rozumienia funkcji samouszkodzeń,
  • wprowadzania strategii postępowania w sytuacji zgłoszenia samouszkodzeń u dziecka lub nastolatka,
  • stosowania protokołu pracy z samouszkodzeniami u dzieci i młodzieży,
  • analizowania procesu samouszkodzenia z dzieckiem i nastolatkiem,
  • metafor przydatnych w procesie pracy z dzieckiem i nastolatkiem stosującym samouszkodzenia,
  • stosowania umiejętności przetrwania kryzysu, treningu umiejętności zastępczych, a także innych licznych strategii redukujących napięcie oraz pomagających znosić dyskomfort psychiczny,
  • odróżniać samouszkodzenia od prób samobójczych.
Dla kogo to szkolenie:
Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz studentów wymienionych kierunków, pracujących z dziećmi i adolescentami lub, którzy chcieliby lepiej poznać problem samouszkodzeń u dzieci i adolescentów, a także wzbogacić swój warsztat o techniki pracy z samouszkodzeniami.
Forma szkolenia:
Szkolenie będzie oparte na najnowszych danych dotyczących samouszkodzeń. Składać będzie się z części teoretycznych i elementów ćwiczeniowo-warsztatowych. Organizator szkolenia zapewnia materiały dla uczestników, w tym także poczęstunek kawowy w trakcie przerw. Organizator nie zapewnia obiadu uczestnikom szkolenia.
Prowadzący szkolenie:
Jakub Pawlewicz – psycholog, psychoseksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończył liczne szkolenia z zakresu psychotraumatologii, terapii dialektyczno-behawioralnej, socjoterapii oraz terapii dzieci i młodzieży.
Na co dzień kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC”, gdzie koordynuje pracę Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje metody psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR). Pracuje głównie z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami wokół trudności związanych z zaburzeniami afektywnymi (m.in. depresja), lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD), traumami, czy doświadczaniem trudności związanych z niezgodnością płciową. Opiniuje również nastolatków transpłciowych na rzecz hormonoterapii czy też procedury sądowej uzgodnienia płci.
W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz psychoterapeuty, jest członkiem kilku towarzystw terapeutycznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów z wcześniej wymienionych towarzystw.
Forma i czas warsztatu:
Warsztat odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 16:00 (8h dydaktycznych plus przerwy) w formie stacjonarnej w Centrum Psychoterapii Przystań Zmian, ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy.
Koszt warsztatu:
499 zł płatne na numer konta:
Ostoja Psychiczna Jakub Pawlewicz, NR KONTA 98 1140 2004 0000 3802 7895 5269
Tytułem: Szkolenie Samouszkodzenia + Imię i Nazwisko uczestnika
Opłata za szkolenie równa się rezerwacji miejsca.
Chęć udziału należy zgłaszać poprzez formularz:
Adres e-mail do kontaktu: szkolenia@przystanzmian.pl
Organizator szkolenia zastrzega, że może odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w sytuacji niewystarczającej liczby osób zgłaszających.