E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Charakter i zakres warsztatu:

Warsztat porusza zagadnienia dotyczące pracy poznawczo-behawioralnej z samouszkodzeniami u dzieci i młodzieży. Porusza zarówno procedury z zakresu psychoterapii poznawczo-behawioralnej, jak również terapii dialektyczno-behawioralnej.

Podczas warsztatu uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie:

  • rozumienia zachowań autoagresywnych i samouszkodzeń u dzieci i młodzieży,
  • rozumienia funkcji samouszkodzeń,
  • wprowadzania strategii postępowania w sytuacji zgłoszenia samouszkodzeń u dziecka lub nastolatka,
  • stosowania protokołu pracy z samouszkodzeniami u dzieci i młodzieży,
  • analizowania procesu samouszkodzenia z dzieckiem i nastolatkiem,
  • metafor przydatnych w procesie pracy z dzieckiem i nastolatkiem stosującym samouszkodzenia,
  • stosowania umiejętności przetrwania kryzysu, treningu umiejętności zastępczych, a także innych licznych strategii redukujących napięcie oraz pomagających znosić dyskomfort psychiczny,
  • odróżniać samouszkodzenia od prób samobójczych.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz studentów wymienionych kierunków, pracujących z dziećmi i adolescentami lub, którzy chcieliby lepiej poznać problem samouszkodzeń u dzieci i adolescentów, a także wzbogacić swój warsztat o techniki pracy z samouszkodzeniami.

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie oparte na najnowszych danych dotyczących samouszkodzeń. Składać będzie się z części teoretycznych i elementów ćwiczeniowo-warsztatowych. Organizator szkolenia zapewnia materiały dla uczestników, w tym także poczęstunek kawowy w trakcie przerw. Organizator nie zapewnia obiadu uczestnikom szkolenia.

Prowadzący szkolenie:

Jakub Pawlewicz – psycholog, psychoseksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończył liczne szkolenia z zakresu psychotraumatologii, terapii dialektyczno-behawioralnej, socjoterapii  oraz terapii dzieci i młodzieży.

Na co dzień kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC”, gdzie koordynuje pracę Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz  Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje metody psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR). Pracuje głównie z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami wokół trudności związanych z zaburzeniami afektywnymi (m.in. depresja), lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD), traumami, czy doświadczaniem trudności związanych z niezgodnością płciową. Opiniuje również nastolatków transpłciowych na rzecz hormonoterapii czy też procedury sądowej uzgodnienia płci.

W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz psychoterapeuty, jest członkiem kilku towarzystw terapeutycznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów z wcześniej wymienionych towarzystw.

Forma i czas warsztatu:

Warsztat odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 16:00 (8h dydaktycznych plus przerwy) w formie stacjonarnej w Centrum Psychoterapii Przystań Zmian, ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy.

Koszt warsztatu:

499 zł płatne na numer konta:

Ostoja Psychiczna Jakub Pawlewicz, NR KONTA 98 1140 2004 0000 3802 7895 5269

Tytułem: Szkolenie Samouszkodzenia + Imię i Nazwisko uczestnika

Opłata za szkolenie równa się rezerwacji miejsca.

Chęć udziału należy zgłaszać poprzez formularz:

https://forms.gle/8D3485weySWz4aYX9

Adres e-mail do kontaktu: kontakt@przystanzmian.pl

Organizator szkolenia zastrzega, że może odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w sytuacji niewystarczającej liczby osób zgłaszających.