E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Charakter i zakres warsztatu:
Warsztat porusza zagadnienia dotyczące seksualności dzieci i młodzieży.
Podczas warsztatu uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie:
– wiedzy dotyczącej rozwoju psychoseksualnego dzieci i młodzieży;
– rozróżniania zachowań normatywnych od nienormatywnych, w tym dowiesz się, czym jest normatywna i nienormatywna aktywność seksualna dzieci i młodzieży;
– metod wprowadzania tematyki seksualności w rozmowy z dziećmi i młodzieżą;
– kształtowania się obrazu ciała, tożsamości psychoseksualnej i płciowej;
– rozróżniania elementów seksualności dzieci i młodzieży wymagających edukacji / udzielenia pomocy / interwencji / od tych, które tego nie wymagają;
– przeciwdziałania nadużyciom i wprowadzania działań profilaktycznych.
Dla kogo:
Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz studentów wymienionych kierunków, pracujących z dziećmi i adolescentami lub innych specjalistów, którzy chcieliby zwiększyć wiedzę w zakresie seksualności dzieci i młodzieży.
Forma szkolenia:
Szkolenie będzie oparte na najnowszych danych dotyczących samouszkodzeń. Składać będzie się z części teoretycznych i elementów ćwiczeniowo-warsztatowych. Organizator szkolenia zapewnia materiały dla uczestników, w tym także poczęstunek kawowy w trakcie przerw. Organizator nie zapewnia obiadu uczestnikom szkolenia.
Prowadzący szkolenie:
Jakub Pawlewicz – psycholog, psychoseksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończył liczne szkolenia z zakresu psychotraumatologii, terapii dialektyczno-behawioralnej, socjoterapii oraz terapii dzieci i młodzieży.
Na co dzień kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC”, gdzie koordynuje pracę Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje metody psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR). Pracuje głównie z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami wokół trudności związanych z zaburzeniami afektywnymi (m.in. depresja), lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD), traumami, czy doświadczaniem trudności związanych z niezgodnością płciową. Opiniuje również nastolatków transpłciowych na rzecz hormonoterapii czy też procedury sądowej uzgodnienia płci.
W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz psychoterapeuty, jest członkiem kilku towarzystw terapeutycznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów z wcześniej wymienionych towarzystw.
Forma i czas warsztatu:
Warsztat odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 15:00 (7h dydaktycznych plus przerwy) w formie stacjonarnej w Centrum Psychoterapii Przystań Zmian, ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy.
Koszt warsztatu:
459 zł płatne na numer konta:
Ostoja Psychiczna Jakub Pawlewicz, NR KONTA 98 1140 2004 0000 3802 7895 5269
Tytułem: Szkolenie Samouszkodzenia + Imię i Nazwisko uczestnika
Opłata za szkolenie równa się rezerwacji miejsca.
Chęć udziału należy zgłaszać poprzez formularz:
Adres e-mail do kontaktu: szkolenia@przystanzmian.pl
Organizator szkolenia zastrzega, że może odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w sytuacji niewystarczającej liczby osób zgłaszających.