E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Charakter i zakres szkolenia:

Warsztat porusza zagadnienia dotyczące pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej z osobami transpłciowymi, w tym zwraca uwagę na istotne aspekty pracy z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami osób doświadczających niezgodności płci.

Podczas warsztatu uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie:

  • przekazanie podstawowej wiedzy dotyczącej seksualności, uwarunkowań płci, w kontekście doświadczania niegodności własnej tożsamości płciowej;
  • wiedzy dotyczącej poszczególnych etapów procesu tranzycji;
  • wiedzę dotyczącą procesu opiniowania psychologicznego, przygotowywania zaświadczeń dla osób transpłciowych;
  • wspierania osób transpłciowych, niebinarnych i ich rodziców;
  • stosowania narzędzi w pracy z osobami transpłciowymi zgodnymi z wytycznymi PTS i WPATH8;
  • wiedzy i stosowania języka inkluzywnego, afirmującego w pracy psychologicznej i psychoterapeutycznej;
  • rozumienia konstruktu płci jako spektrum, w tym aspektów biologicznych, psychologicznych, społecznych i kulturowych;
  • rozpoznawania własnych stereotypów dotyczących płci, które mogą wpływać na pracę pomocową i psychoterapeutyczną.

Dla kogo:

Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz studentów wymienionych kierunków, pracujących z dziećmi, adolescentami i ich rodzinami, którzy chcieliby lepiej poznać wiedzę z zakresu transpłciowości, niebinarności oraz dysforii płciowej doświadczanej przez młode osoby.

Forma szkolenia:

Szkolenie będzie oparte na najnowszej wiedzy dotyczącej seksualności, opierać się będzie na aktualnych standardach PTS oraz WPATH8. Składać będzie się z części teoretycznych i elementów ćwiczeniowo-warsztatowych. Organizator szkolenia zapewnia materiały dla uczestników, w tym także poczęstunek kawowy w trakcie przerw. Organizator nie zapewnia obiadu uczestnikom szkolenia.

Prowadzący szkolenie:

Jakub Pawlewicz – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, psychoseksuolog w trakcie certyfikacji, pedagog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończył liczne szkolenia z zakresu psychoseksuologii, psychotraumatologii, terapii dialektyczno-behawioralnej, socjoterapii  oraz terapii dzieci i młodzieży.

Na co dzień kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC”, gdzie koordynuje pracę Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz  Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje metody psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR). Pracuje głównie z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami wokół trudności związanych z zaburzeniami afektywnymi (m.in. depresja), lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD), traumami, czy doświadczaniem trudności związanych z niezgodnością płciową. Opiniuje również nastolatków transpłciowych na rzecz hormonoterapii czy też procedury sądowej uzgodnienia płci.

W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz psychoterapeuty, jest członkiem kilku towarzystw terapeutycznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów z wcześniej wymienionych towarzystw.

Forma i czas warsztatu:

Warsztat odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 15:00 (7h dydaktycznych plus przerwy) w formie stacjonarnej w Centrum Psychoterapii Przystań Zmian, ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy.

Koszt warsztatu:

499 zł płatne na numer konta:

Ostoja Psychiczna Jakub Pawlewicz, NR KONTA 98 1140 2004 0000 3802 7895 5269

Tytułem: Szkolenie Transpłciowość + Imię i Nazwisko uczestnika

Opłata za szkolenie równa się rezerwacji miejsca.

Chęć udziału należy zgłaszać poprzez formularz:

xxx

Adres e-mail do kontaktu: kontakt@przystanzmian.pl

Organizator szkolenia zastrzega, że może odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w sytuacji niewystarczającej liczby osób zgłaszających.