E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Naszą motywacją stworzenia grupy interwizyjnej  jest chęć dzielenia się doświadczeniem i wiedzą oraz wzmacnianie więzi w środowisku terapeutycznym. 

Interwizja to spotkania w grupie psychologów i terapeutów dziecięcych bez formalnego superwizora, które służą pogłębianiu wiedzy, zwiększaniu kompetencji doskonaleniu swojego warsztatu pracy poprzez wymianę doświadczeń uczestników grupy i czerpania z jej zasobów.

Podczas spotkań uczestnicy dzielą się swoją wiedzą, omawiają istotne i specyficzne trudności w zakresie pomagania dzieciom i młodzieży, a także rodzinom. Spotkania mają charakter superwizji koleżeńskiej, podczas której omawiane są procesy terapeutyczne prowadzone przez uczestników w ich praktyce zawodowej, z zachowaniem wszelkich zasad poufności oraz standardów etyki pracy.

Czy grupa interwizyjna jest dla ciebie?

Jeśli jesteś psycholożką/psychologiem/terapeutką/terapeutą i pracujesz z dziećmi i młodzieżą, wkraczasz dopiero co na ścieżkę zawodową lub rozpoczęłaś/rozpocząłeś pracę w miejscu, w którym czujesz się samotnie i trudno o merytoryczne wsparcie, zapraszamy do naszej grupy interwizyjnej. 

Struktura spotkań będzie dopasowana do potrzeb uczestników i uczestniczek. W ogólnym założeniu spotkania interwizyjne mają tworzyć przestrzeń do rozmowy o konkretnych trudnościach w codziennej pracy, prezentowanie określonych technik pracy a także rozumienia określonych trudności u pacjentów dziecięcych, wymianę wiedzy oraz nawiązanie wzmacniających relacji. Jesteśmy zdania, że każdy wnosi coś swojego, co jest wyjątkowe i niepowtarzalne.

DLACZEGO WARTO?

 • poznasz osoby z podobnego obszaru zawodowego i doświadczysz budującego poczucia wspólnoty,
 • otrzymasz merytoryczne wsparcie, którego brakuje w wielu miejscach pracy,
 • będziesz mieć możliwość poszerzenia wiedzy z obszarów z którymi do tej pory mogłaś/mogłeś nie mieć do czynienia,
 • aktywnie przeciwstawisz się wypaleniu zawodowemu,
 • cykl spotkań interwizyjnych kończy się uzyskaniem zaświadczenie o uczestnictwie.

INFORMACJE ORGANIZACYJNE:

 • miejsce odbywania się interwizji: Centrum Psychoterapii Przystań Zmian, ul. Marszałka Focha 4, IV piętro, Bydgoszcz,
 • spotkania interwizyjne będą odbywać się raz w miesiącu, w soboty, w małej, stałej grupie do 8 osób,
 • każde spotkanie będzie trwać 3h zegarowe, w godzinach 9:00 – 12:00,
 • każdorazowy koszt spotkania wynosić będzie 150 zł, i obejmuje deklarację udziału we wszystkich spotkaniach (wcześniejsza rezygnacja ze spotkań lub nieobecność na spotkaniu nie zwalnia z opłaty) w okresie październik 2023 – czerwiec 2024.
 • Harmonogram spotkań: 21.10.2023; 04.11.2023; 09.12.2023; 13.01.2024; 03.02.2024; 09.03.2024; 06.04.2024; 18.05.2024; 22.06.2024.
  Harmonogram spotkań może ulec zmianie z przyczyn niezależnych od organizatorów.

 

OSOBY PROWADZĄCE:

mgr Monika Kuzemko – psycholog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralna w trakcie szkolenia, diagnosta. Na co dzień pracuje głównie z dziećmi i młodzieżą w obszarze dotyczącym zaburzeń lękowych, obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń zachowania czy też zaburzeń opozycyjno-buntowniczych. Szczególnie bliskie jest jej udzielanie pomocy dzieciom i młodzieży, które przebywają lub przebywały w pieczy zastępczej. W swojej pracy stosuje metody o udowodnionej skuteczności (evidence based), w tym oddziaływania poznawczo-behawioralne (CBT), dialektyczno-behawioralne (DBT), akceptacji i zaangażowania (ACT).

 

 

mgr Jakub Pawlewicz – psycholog, psychoseksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, diagnosta. Na co dzień pracuje głównie z dziećmi, młodzieżą, młodymi dorosłymi w obszarach zarówno dotyczących zaburzeń afektywnych, lękowych, zaburzeń obsesyjno-kompulsywnych, zaburzeń  neurorozwojowych (tiki, ADHD, spektrum autyzmu) oraz osobami z niezgodnością płciową. W swojej pracy stosuje metody o udowodnionej skuteczności (evidence based), w tym oddziaływania poznawczo-behawioralne (CBT), dialektyczno-behawioralne (DBT), akceptacji i zaangażowania (ACT) oraz terapii traumy EMDR.

 

 

ZGŁOSZENIE:

lub pod adresem: https://forms.gle/SpGQCh5x8fkxxR8W6