E-mail

kontakt@przystanzmian.pl

Godziny otwarcia

pon. - pt.: 8:00 - 20:00

Charakter i zakres warsztatu:
Warsztat porusza zagadnienia dotyczące pracy psychologicznej oraz psychoterapeutycznej w kontekście niezgodności płciowej u dzieci i nastolatków.
Podczas warsztatu uczestnicy rozwiną umiejętności w zakresie:
  • aktualnej wiedzy z zakresu dysforii płciowej zgodnej z WPATH8, ICD-11 oraz DSM-5.
  • rozróżniania terminów takich jak: dysforia płciowa, niezgodność płciowa, transpłciowości i innych;
  • rozumienia transpłciowości w kontekście tożsamości oraz orientacji seksualnej;
  • posiadania wiedzy dotyczących możliwości psychologicznego oraz medycznego leczenia dysforii płciowej, w tym: diagnostyki psychologicznej, procedur związanych z opiniowaniem psychoseksuologicznym a także hormonalną terapią zastępczą;
  • praktyk i procedur dobrej terapii świadczonej na rzecz osób doświadczających dysforii płciowej.
Dla kogo:
Szkolenie skierowane jest do psychologów, psychoterapeutów, pedagogów oraz studentów wymienionych kierunków, pracujących z dziećmi i adolescentami lub którzy chcieliby lepiej poznać tematykę niezgodności płciowej u dzieci i młodzieży.
Forma szkolenia:
Szkolenie będzie oparte na najnowszych danych dotyczące pomocy psychologicznej i psychoterapeutycznej z zakresu niezgodności płciowej u dzieci i nastolatków. Składać będzie się z części teoretycznych i elementów ćwiczeniowo-warsztatowych. Organizator szkolenia zapewnia materiały dla uczestników, w tym także poczęstunek kawowy w trakcie przerw. Organizator nie zapewnia obiadu uczestnikom szkolenia.
Prowadzący szkolenie:
Jakub Pawlewicz – psycholog, psychoseksuolog, psychoterapeuta poznawczo-behawioralny, pedagog, w trakcie specjalizacji z psychologii klinicznej dzieci i młodzieży. Ukończył liczne szkolenia z zakresu psychotraumatologii, terapii dialektyczno-behawioralnej, socjoterapii oraz terapii dzieci i młodzieży.
Na co dzień kieruje Centrum Zdrowia Psychicznego dla Dzieci i Młodzieży „poMOC”, gdzie koordynuje pracę Poradni Zdrowia Psychicznego, Oddziału Dziennego Psychiatrycznego dla Dzieci i Młodzieży oraz Ośrodka Środowiskowej Opieki Psychologicznej i Psychoterapeutycznej dla dzieci i młodzieży. W swojej pracy stosuje metody psychoterapii oparte na dowodach naukowych (CBT, DBT, ACT, EMDR). Pracuje głównie z dziećmi, nastolatkami oraz rodzicami wokół trudności związanych z zaburzeniami afektywnymi (m.in. depresja), lękowymi, zaburzeniami obsesyjno-kompulsywnymi (OCD), traumami, czy doświadczaniem trudności związanych z niezgodnością płciową.
Opiniuje nastolatków transpłciowych na rzecz hormonoterapii czy też procedury sądowej uzgodnienia płci.
W swojej pracy kieruje się kodeksem etycznym zawodu psychologa oraz psychoterapeuty, jest członkiem kilku towarzystw terapeutycznych, m.in.: Polskiego Towarzystwa Psychoterapii Poznawczo-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii Dialektyczno-Behawioralnej, Polskiego Towarzystwa Terapii EMDR oraz Polskiego Stowarzyszenia Socjoterapeutów. Swoją pracę psychoterapeutyczną regularnie superwizuje u certyfikowanych superwizorów z wcześniej wymienionych towarzystw.
Forma i czas warsztatu:
Warsztat odbywać się będzie w godzinach 9:00 – 16:00 (8h dydaktycznych plus przerwy) w formie stacjonarnej w Centrum Psychoterapii Przystań Zmian, ul. Marszałka Focha 4 w Bydgoszczy.
Koszt warsztatu:
499 zł płatne na numer konta:
Ostoja Psychiczna Jakub Pawlewicz, NR KONTA 98 1140 2004 0000 3802 7895 5269
Tytułem: Szkolenie Samouszkodzenia + Imię i Nazwisko uczestnika
Opłata za szkolenie równa się rezerwacji miejsca.
Chęć udziału należy zgłaszać poprzez formularz:
https://forms.gle/kB7ehfVXQebc1gd46
Adres e-mail do kontaktu: szkolenia@przystanzmian.pl
Organizator szkolenia zastrzega, że może odwołać szkolenie z przyczyn niezależnych od Organizatora lub w sytuacji niewystarczającej liczby osób zgłaszających.